فقر چیست؟

میخواهم بگویم فقر چیست؟

فقر همه جا سر میکشد

فقر ، گرسنگی نیست ، عریانی هم نیست

 فقر ، گاهی زیر شمش های طلا خود را پنهان میکند

 فقر، گاهی زیر زیباترین لباسها، شیک ترین اتومبیلها، فاخرترین جواهرات خود را پنهان میکند

 فقر گاهی خود را زیر مدارک تحصیلی، تیترها و مقامها و منصبها، پنهان میکند

 فقر ، چیزی را " نداشتن " است ، ولی ، آن چیز پول نیست ، طلا و غذا نیست

 فقر ، همان گرد و خاکی است که بر کتابهای فروش نرفتهء یک کتابفروشی می نشیند

 فقر ، تیغه های برنده ماشین بازیافت است ،‌ که روزنامه های برگشتی را خرد میکند

 فقر ، کتیبهء سه هزار ساله ای است که روی آن یادگاری نوشته اند

 فقر ، پوست موزی است که از پنجره یک اتومبیل به خیابان انداخته میشود

 فقر ضربه مشت تو بر سر من است

 فقر ، همه جا سر میکشد

 فقر ، شب را " بی غذا " سر کردن نیست

 فقر ، روز را " بی اندیشه" سر کردن است

 

 "دکتر علی شریعتی"

به نقل از دیزج امیرمدار

/ 0 نظر / 43 بازدید